×

 

RMA procedure


Wanneer een RMA? (Return Material Authorization)

Deze RMA procedure dient gebruikt te worden in geval van een retourzending naar Easy Comp bv. voor goederen die tijdens gebruik defect zijn geraakt.

Dit geldt zowel voor producten die in garantie als buiten garantie vallen. Producten die zonder RMA-nummer worden geretourneerd naar Easy Comp bv, worden niet in behandeling genomen en zullen direct voor kosten van de afzender worden teruggezonden naar afzender.

Deze procedure is ook van toepassing als producten direct bij Easy Comp bv.worden aangeboden.

1.    Retourgoederen

Wat is retourgoed?  Easy Comp bv kent drie soorten retourgoederen:

  • Garantie afhandeling
  • Reparaties
  • Commerciële retouren

1.1  Garantie

Garantie is van toepassing wanneer een product binnen de geldende garantietermijn niet (naar behoren) functioneert en deze onder de door de fabrikant geadviseerde omstandigheden is gebruikt (zie de beschikbare Datasheets).
Easy Comp bv. hanteert de garantievoorwaarden en garantieperiode van de fabrikant.
Een garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsbon).

De garantie houdt in het kosteloos repareren van het defecte product of omruil voor een nieuw product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen defect vertoont (no problem found), wordt aan de aanvrager administratie/onderzoeks- en transportkosten berekend á € 75,=

1.2  Reparatie

Reparatie wordt door de aanvrager verzocht met het doel om defect geraakte producten, die buiten de garantie periode vallen, te laten repareren. Easy Comp bv. zal na ontvangst van de producten een prijsopgaaf toe sturen welk voor akkoord door de aanvrager ondertekend en retour gestuurd dient te worden. (Prijsindicatie vooraf is mogelijk)
Als geen reparatieopdracht volgt, worden minimaal de administratie/onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht á € 75,=.

1.3  Commerciële retouren

Een foutieve bestelling, een dubbele of verkeerde levering wordt indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet behandeld als een commerciële RMA. U kunt dan aan Easy Comp bv. vragen deze zending terug te nemen. U plaatst zelf een nieuwe bestelling voor de juiste goederen.

Aan commerciële terugzendingen wordt een Return Material Authorisation (RMA)-nummer toegekend. Dit nummer kunt u aanvragen, binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Let erop dat u per verschillende artikelreferentie een aparte aanvraag indient.
Indien de reden van het verzoek tot creditering niet verwijtbaar is aan Easy Comp bv., worden er re-stockingskosten in rekening gebracht. De re-stockingskosten bedragen 15% van de netto inkoopwaarde van het betreffende product, met een minimum van € 50,- (excl. BTW).

2.0  Beschadigingen

Easy Comp bv.behoudt het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, vooraf te controleren op schade of andere gebreken.  Het recht op garantie vervalt indien de gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van de klant zoals slechte verpakking.

Procedure

Hoe komt u aan een RMA-nummer ??
Voor het retourneren van defecte of foutieve producten dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd.
De aanvrager dient hiervoor contact op te nemen met Easy Comp bv dit kunt U doen telefonisch of het contact formulier op onze web site. Bij de aanvraag het volgende vermelden:

  • Serienummer
  • Productummer(s) en/of type apparaat
  • Aantal
  • Factuur & Pakbon nr. 

De aanvrager ontvangt, na registratie van de RMA-aanvraag, per email of fax een RMA-aanvraagformulier met daarop het RMA-nummer. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transport-verpakking te worden aangebracht. RMA-zendingen welk voorzien zijn van onvolledige of onduidelijk ingevulde formulieren kunnen geweigerd worden. Defecte producten kunnen eerst na toekenning door Easy Comp bv.van een RMA-nummer worden opgestuurd.

Defecte producten die zonder kopie van pakbon/factuur worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Aan de garantie afhandeling vermeld op het RMA-formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie wordt vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst van het defecte product door Easy Comp bv. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport.

De kosten voor verzending naar Easy Comp bv.zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Easy Comp bv. De verzendkosten van retournering aan aanvrager van het gerepareerde product zijn voor rekening van Easy Comp bv.

3.0  Correspondentie

Bij alle correspondentie en overleg dient steeds het RMA-nummer te worden overlegd. Het niet naleven van genoemde procedure kan leiden tot (ongewenste) vertraging in de afhandeling.

Easy Comp bv The Netherlands